ELOS

Sinds enkele jaren is het USG een ‘ELOS-school’. De afkorting ELOS staat voor Europa als Leeromgeving Op School en het predicaat wordt toegekend door het Nuffic. Dit houdt in dat onze school internationalisering erg belangrijk vindt en dat we er daarom ook veel aandacht aan besteden in de les. Aandacht voor internationalisering komt in de onderbouw (behalve in de lessen) ook naar voren in activiteiten als de schoolstrijd, de vakantiebeurs en de verschillende talendagen die worden georganiseerd. Je kunt op het USG ook kiezen voor de ELOS-leerroute, die begint in leerjaar 3. Als je kiest voor ELOS, volg je in klas 3 en 4 naast het gewone programma een apart programma in het Engels. De cursussen die je volgt in leerjaar 3 en 4 zijn bedoeld als internationale oriëntatie en om je basiskennis te laten opdoen. Leerjaar 3 focust zich op persoonlijke en institutionele conflicten en ‘Global Issues’. In het vierde leerjaar staan internationale conflicten op het programma. Je krijgt ook les over Europa en maakt aansluitend een uitstapje naar Brussel, inclusief een bezoek aan het Europese Parlement.

ELOS Leerroute

Conflict Studies I (leerjaar 3)

Conflicten staan centraal tijdens de eerste module in leerjaar 3. Het gaat om persoonlijke conflicten, die je kunt hebben met jezelf of met je naaste omgeving. Leerlingen verdiepen zich hierin en leren tegelijkertijd iets over hun omgeving. In 2017 stond in het kader van Conflict Studies I een bezoek aan de Utrechts voormalige gevangenis Wolvenplein op het programma. Dit bezoek laat leerlingen nadenken over criminaliteit, conflicten met de politie en het Nederlandse rechtssysteem. Naast persoonlijke conflicten zijn institutionele conflicten en conflictbeslechting dus ook een belangrijk onderdeel van deze cursus.

Re-imagining the World (leerjaar 3)

Tijdens leerjaar 3 en 4 werken ELOS-leerlingen via een project samen met leerlingen van een middelbare school uit Kathmandu (Nepal), waarbij zij onderzoek doen naar een zogenaamd ‘Global Issue’: armoede, klimaatverandering of wereldvrede bijvoorbeeld. Het einddoel is het opstellen van een gezamenlijke speech voor de Verenigde Naties. De groep met de beste speech mag elkaar opzoeken. Naast het opstellen van deze speech, probeert deze cursus ook het bewustzijn over deze Global Issues te vergroten door de leerlingen een fundraiser te laten organiseren. Het doel van deze fundraiser is het ondersteunen van de werkzaamheden in Nepal na de aardbeving in 2015. De leerlingen organiseren dit evenement zelf, waarbij de Utrecht 4 Global Goals-strategie betrokken zal worden. Een actieve samenwerking met de gemeente Utrecht is daarom gewenst. Meer informatie over de Utrecht 4 Global Goals-strategie, waarop de leerlingen hun Global Issues baseren, kan gevonden worden via hun website http://www.utrecht4globalgoals.nl/.

Daarnaast kan hier de documentaire 'Nepali journey to recovery’ bekeken worden, gemaakt door de ELOS-leerlingen die deelnamen aan de Nepalreis in 2016.

What is Europe? (leerjaar 4)

In leerjaar 4 denken de leerlingen na over de huidige staat van de Europese Unie. Waarom werken staten eigenlijk samen? Wat is de zin (en de onzin?) van Europa? Wat kenmerkt Europa eigenlijk, welke instituties zijn erbij betrokken? Zowel de instituties van de EU als de actualiteit komen aan bod. Ook komen belangrijke onderwerpen zoals geografie, cultuur, migratie en het strategisch belang van Europa in de lessen voorbij. De lessenreeks wordt afgesloten met een gezamenlijk bezoek aan het Europees Parlement in Brussel.

Conflict Studies II (leerjaar 4)

In deze module behandelen we actuele internationale conflicten. Waar Conflict Studies I vooral gaat over persoonlijke en institutionele conflicten, gaat het in deze cursus meer over internationale conflicten. We bestuderen bijvoorbeeld de mogelijkheden die staten of internationale organisaties hebben om in deze conflicten te bemiddelen of in te grijpen. Een ander belangrijk onderdeel van deze cursus is een simulatie van een Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE)-vergadering. De leerlingen zullen in duo’s verschillende landen representeren binnen deze vergaderingen. Het doel van deze simulatie is om de leerlingen inzicht te geven van besluitvorming binnen de Europese Unie.

Reizen (leerjaar 3 en 4)

Aan het eind van leerjaar 3 gaan de leerlingen op reis naar Polen. Een onderdeel van de reis is het ontmoeten van Poolse jongeren, die mogelijk ook in Nederland zullen verblijven. Belangrijke leerdoelen van deze reis zijn het opdoen van interculturele ervaringen en het verbeteren van communicatievaardigheden. Ook brengen we een bezoek aan concentratiekamp Auschwitz-Birkenau. Verder doen we onder meer de steden Krakau en Warschau aan.

Tijdens leerjaar 4 gaan leerlingen op reis naar Marokko. Tijdens deze rondreis maken ze kennis met zowel de rijke cultuur en het landschap van Marokko, als internationale betrekkingen en diplomatie. We bezoeken belangrijke steden en plaatsen zoals Casablanca, Fes el-Bali, Volubilis, Moulay Idriss en Marrakesh. Het belang van bilaterale betrekkingen wordt benadrukt doordat leerlingen achtergrondinformatie over de historische en huidige relatie tussen Nederland en Marokko moeten verzamelen. Tijdens de voorbereidingen bezocht de Marokkaanse consul-generaal het USG, om te spreken over integratie en Marokkaanse immigranten in de Nederlandse maatschappij. Na afloop van de reis bezoeken de leerlingen ook de Abi Bakr Issidik moskee in Zuilen.

Hou er rekening mee dat je als ELOS leerling afziet van de Trierreis, wanneer je deelneemt aan de Polenreis in leerjaar 3. Daarnaast kom je als vierdejaars ELOS-student niet in aanmerking voor de U-talentreis, de sportreis en de Santiago de Compostella-fietsreis, omdat je deelneemt aan de Marokkoreis.

Traineeship (leerjaar 5)

In leerjaar 5 lopen ELOS-leerlingen zelfstandig stage. Ze werken minimaal vijf werkdagen in een Engelstalige werkomgeving, in Nederland of in het buitenland. Langer dan vijf dagen stage lopen mag, mits de stageperiode aansluit op een vakantie, want de school verleent maximaal vijf aaneengesloten lesdagen verlof. Er mag tijdens de stage ook een andere Europese taal worden gesproken, zoals Duits, Frans of Spaans. Leerlingen regelen zelf het contact met de organisatie of het bedrijf van hun keuze. Ook organiseren ze zelf de reis en het verblijf ter plekke.

Enkele voorbeelden van eerdere stage-ervaringen van ELOS-leerlingen zijn hieronder te lezen:

Stageverslag Annelot Weusten.pdf

Stageverslag Lisa Lenstra.pdf

Stageverslag Tessa Heemskerk.pdf

Thesis (leerjaar 5 en 6)

Alle USG-leerlingen werken in leerjaar 5 en 6 aan hun profielwerkstuk. ELOS-leerlingen moeten hierbij een internationaal onderwerp kiezen en gebruik maken van bronnenmateriaal in het Engels, Duits of Frans. Zij hoeven niet het hele werkstuk in die taal te schrijven, maar er moet op zijn minst een samenvatting worden gegeven in één van deze moderne vreemde talen. Een globaal thema moet individueel of in tweetallen geanalyseerd worden. Leerlingen worden aangespoord om een thesis van een hoog niveau af te leveren en deze in te sturen naar nationale wedstrijden, zoals de KNAW.

Overige Activiteiten

Wanneer je in klas 5 deelneemt aan de uitwisseling met Nantes of aan de Engelandreis, dan kan dat ook meetellen als ELOS-activiteit. Natuurlijk zijn er nog meer internationale activiteiten die kunnen meetellen voor ELOS, ook al worden ze niet aangeboden door het USG. Denk daarbij bijvoorbeeld aan deelname aan een buitenlands sportkamp of een summer school. Mocht je zulke activiteiten willen laten meetellen voor de ELOS-leerroute, leg dit dan voor aan één van de ELOS-coördinatoren. Alle gevolgde vakken en activiteiten worden bijhouden in een portfolio, zodat je aan het einde van je schooltijd kunt aantonen dat je in aanmerking komt voor het ELOS-certificaat.

Certificaat

Wanneer je de alle onderdelen van de ELOS-route succesvol afsluit, behaal je naast het gymnasiumdiploma een apart ELOS-certificaat. Zowel in Nederland als in het buitenland kun je dit certificaat inzetten voor toelating tot een vervolgstudie. Je hebt immers bewezen behoorlijk wat ervaring te hebben met internationaal onderwijs!

Iets voor jou?

Is onderwijs volgen in het Engels voor jou geen probleem? Zoek je een extra uitdaging en wil je verder kijken dan het gewone onderwijsprogramma, over de grenzen van de vakken heen? Dan is de ELOS-leerroute echt iets voor jou!

Er zijn extra kosten verbonden aan het volgen van de modules. De kosten voor de Polenreis liggen rond de €500,- en de Marokkoreis bedraagt circa €900,-. De internationale stage is voor eigen rekening. Er is plek voor ongeveer 24 leerlingen per jaarlaag.

Laat je mentor weten dat je interesse hebt in het volgen van de ELOS-leerroute of neem contact op met één van de coördinatoren. Leerlingen uit leerjaar 2 worden in de periode maart/april van het schooljaar geïnformeerd over de mogelijkheid deel te nemen aan de ELOS-leerroute (zie tijdbalk Homerusactiviteiten). Bij een overaanmelding zal er worden geloot. Bij hoge uitzondering zullen leerlingen worden voorgesorteerd, bij uitzondering zal ELOS-deelnamen bij een leerling worden afgeraden. Harde criteria hebben we niet en al zouden die er wel zijn, ze zijn moeilijk vast te leggen. Leerlingen met bijvoorbeeld een internationaal C&V- onderwerp zullen dus niet per definitie worden voorgesorteerd.

ELOS-coördinatoren

Raina Berk, rberk@usgym.nl

Ewan Clark, eclark@usgym.nl

Hans Righolt, hrigholt@usgym.nl