USG-junioracademie

De USG junioracademie verzorgt verschillende curssusen op het USG die in module-vorm aan basisschoolleerlingen worden aangeboden. Heb jij behoefte aan wat extra’s, zit je in groep 8 en heb je een VWO+-advies? Dan is de USG-Junioracademie wat voor jou. Het komende schooljaar worden de volgende modules aangeboden:

Elke module duurt 10 weken. Eén keer per week kom je onder schooltijd naar het USG om een les te volgen. Aan het einde van de module geef je een presentatie van wat je hebt gedaan en geleerd. Je ouders mogen dan naar je komen kijken en luisteren.

Elke module wordt tweemaal per jaar aangeboden. De eerste serie start in oktober, de tweede lessenreeks start in februari. Als er te veel aanmeldingen zijn, zal er door de rector op worden geloot. Als je uitgeloot bent, krijg je - als dat mogelijk is - een plaats in een andere module aangeboden. 

Deelname aan de USG-Junioracademie staat los van de aanmeldingsprocedure voor nieuwe leerlingen.

Meedoen aan een module kost € 50,-. Heb je je ingeschreven en doe je mee, dan volgt halverwege de module per e-mail een rekening naar je ouders. Let op: deelname kan alleen met toestemming van je basisschool, omdat de lessen onder schooltijd worden gegeven. We gaan ervan uit dat je die toestemming vooraf hebt gevraagd. Je juf of meester van je basisschool krijgt na aanmelding een e-mail van ons over je aanmelding. 

Wil jij, of je leerkracht, meer weten? Hier vind je een nieuwsbrief met meer informatie. Staat daar het antwoord op je vraag niet in? Stuur dan een e-mail naar dhr. B. Pol, de coördinator van de USG-Junioracademie.

Inschrijving voor dit schooljaar kan van 24 sept. t/m 7 oktober 2018 en verloopt via een link op deze webpagina. 

Junioracademie: module populatiegenetica