'Vensters voor Verantwoording' is de website met de prestaties van alle scholen voor voortgezet onderwijs in Nederland. Op de website laten scholen zien hoe ze presteren op twintig onderdelen, zoals examens, zittenblijven, lesuitval, personeel en veiligheid.

U vindt hier de link naar het USG. Op de website www.scholenopdekaart.nl kunt u ook scholen met elkaar vergelijken.