Chinees

Sinds het schooljaar 2011-2012 is het mogelijk op het USG lessen Chinese taal en cultuur te volgen. Leerlingen ontwikkelen niet alleen hun spreek-, gespreks-, luister-, schrijf- en leesvaardigheid van de Chinese taal maar breiden eveneens hun interculturele competentie uit.

Op deze manier worden zij nog beter voorbereid op het wereldburgerschap. De lessen worden gegeven door Claire Smulders, in leerjaar 1 (1 uur per week). Bij voldoende belangstelling kan de cursus ook in de leerjaren daarna doorgaan.

Het is mogelijk om het HSK Standaardexamen Chinees (Hanyu Shuiping Kaoshi) af te leggen, dat jaarlijks georganiseerd wordt door het Confucius Instituut Leiden.

Leerlingen uit het tweede of derde leerjaar die nog niet eerder lessen Chinees hebben gevolgd op het USG, kunnen alsnog deelnemen aan de lessen in het 1e jaar (contactpersoon: csmulders@usgym.nl)