Sinds enkele jaren is het USG een ‘ELOS-school’. De afkorting ELOS staat voor Europa als Leeromgeving Op School en het predicaat wordt toegekend door het Nuffic. Dit houdt in dat onze school internationalisering erg belangrijk vindt en dat we er daarom ook veel aandacht aan besteden in de les. Aandacht voor internationalisering komt in de onderbouw (behalve in de lessen) ook naar voren in activiteiten als de schoolstrijd, de vakantiebeurs en de verschillende talendagen die worden georganiseerd. Je kunt op het USG ook kiezen voor de ELOS-leerroute, die begint in leerjaar 3. Als je kiest voor ELOS, volg je in klas 3 en 4 naast het gewone programma een apart programma in het Engels. De cursussen die je volgt in leerjaar 3 en 4 zijn bedoeld als internationale oriëntatie en om je basiskennis te laten opdoen. Leerjaar 3 focust zich op persoonlijke en institutionele conflicten en ‘Global Issues’. In het vierde leerjaar staan internationale conflicten op het programma. Je krijgt ook les over Europa en maakt aansluitend een uitstapje naar Brussel, inclusief een bezoek aan het Europese Parlement.

ELOS Leerroute