FAQ USG Junioracademie

Op het inschrijfformulier kan ik mijn kind niet aanmelden voor een bepaalde module die wel op de site staat, hoe kan dit?

Het kan voorkomen dat er in een bepaalde periode niet alle modules worden gegeven. Deze zijn dan ook niet te kiezen op het inschrijfformulier. Achter de module staat aangegeven als de module niet in beide periodes wordt aangegeven.

Wanneer kan ik mijn kind weer aanmelden voor periode 1 of 2?

Het inschrijfformulier van periode 1 staat online van begin september t/m begin oktober. Het inschrijfformulier van periode 2 staat online vanaf begin januari t/m begin februari.

Exacte data zal een paar weken van te voren worden doorgegeven aan de basisschool.

Mijn kind zit in groep 7 en wil toch heel graag deelnemen aan de Junioracademie. Mijn kind werkt op het moment onder zijn/haar niveau en extra uitdaging zou voor ons echt een uitkomst zijn.

De Junioracademie is bedoeld voor kinderen uit groep 8 met een VWO+ advies. Deze kinderen hebben ook behoefte aan uitdaging. Er wordt gecontroleerd of uw kind in groep 8 zit bij de inschrijving. Wij vertrouwen er op dat dit formulier naar eerlijkheid wordt ingevuld. Bij twijfel wordt er contact opgenomen met de basisschool.

Ik heb gehoord dat jullie soms toch leerlingen uit groep 7 toe laten bij de Junioracademie.

In het verleden, toen we nog minder aanmeldingen hadden, bleek er soms nog plek over te zijn. Die plekken zijn destijds vergeven aan leerlingen uit groep 7. Momenteel is de Junioracademie bekender geworden en moeten we zelfs leerlingen uit groep 8 uitloten. Er is dus echt geen plek meer voor leerlingen uit groep 7

Mijn kind is uitgeloot voor periode 1, moet ik hem/haar dan nog een keer aanmelden of staat mijn kind nu automatisch in het systeem voor periode 2?

Als je bent uitgeloot voor periode 1 en je wilt in periode 2 ook deelnemen aan de Junioracademie, moet je je opnieuw aanmelden via het inschrijfformulier. De inschrijving is voor ons de bevestiging dat je in periode 2 opnieuw kan en mee wilt doen met de Junioracademie.

Mijn kind is uitgeloot voor periode 1 en ik ga hem/haar opnieuw aanmelden voor periode 2. Houdt dat in dat mijn kind sowieso een plekje heeft tijdens periode 2?

De leerlingen die zijn uitgeloot in periode 1 komen in eerste instantie op een reservelijst te staan. Deze lijst wordt in februari naast de aanmeldingenlijst van periode 2 gehouden. Als er een naam op beide lijsten voorkomt, krijgt deze leerling voorrang op de nieuwe aanmeldingen.

Het is dus geen garantie dat de uitgelote leerlingen in periode 2 een plekje hebben(na het opnieuw inschrijven), maar de kans is wel erg groot.

Wat is de reservelijst?

De reservelijst is een lijst waar de uitgelote leerlingen van periode 1 op komen te staan. In de periode tussen het sluiten van het aanmeldformulier en de eerste week van de Junioracademie kan het zijn dat een deelnemer niet meer mee kan doen aan de module. Op dat moment wordt er door middel van loting een nieuwe deelnemer gekozen uit de reservelijst. Het kan zijn dat de vrijgekomen plek niet een van de keuzes is van deze leerling.