Hieronymusfonds

Het Hieronymusfonds is de oud-leerlingenvereniging van het Utrechts Stedelijk Gymnasium. Onder de officiële naam, De vereniging tot instandhouding van het Hieronymusfonds, is zij in 1924 naar aanleiding van het 450 jarig bestaan van de school opgericht door oud-leerlingen van het USG. De naam van de vereniging is ontleend aan de naam die de school tot 1877 droeg, Schola Hieronymiana (de Hieronymusschool). De vereniging telt thans circa 800 leden.

Belangrijke doelstellingen van de vereniging zijn het versterken van de band tussen oud-leerlingen en de school, tussen oud-leerlingen onderling en het ondersteunen van het gedachtengoed en de doelstellingen van het Utrechts Stedelijk Gymnasium. Het lidmaatschap staat open voor een ieder die leerling is geweest van het Utrechts Stedelijk Gymnasium. De minimumcontributie voor het Hieronymusfonds bedraagt € 25.- per jaar, 10.- voor student leden (gedurende vijf jaar). Door lid te worden van de vereniging levert u een belangrijke bijdrage aan het schoolleven en blijft u jaarlijks op de hoogte van hoe het de school vergaat.

Het Hieronymusfonds organiseert bij elke lustrumviering een grote reünie voor alle oud-leerlingen. Daarnaast verzorgt de vereniging jaarlijks een lezing voor de school en voor haar leden.

De vereniging geeft de school regelmatig een geschenk dat in samenspraak met de school wordt uitgezocht. Op deze manier ondersteunt de vereniging de school in de aanschaf van zaken die niet meer uit de algemene middelen kunnen worden betaald.

Naast het organiseren van een reünie tijdens elke lustrumviering, het verzorgen van een jaarlijkse lezing voor haar leden en het periodieke cadeau voor de school, wenst het Hieronymusfonds met ingang van 2013 leerlingen van het Utrechts Stedelijk Gymnasium financieel te ondersteunen bij het deelnemen aan extracurriculaire of curriculumondersteunende activiteiten door de Hieronymusbeurs ter beschikking te stellen.

Elk jaar vindt uiterlijk in juni de jaarvergadering van de vereniging plaats, waar het bestuur verantwoording aflegt aan de leden en de bestemming van het geschenk aan de school wordt besproken.

Bestuur:
Kees Punt, voorzitter
Emilie Maldonado Pion – van Gent, secretaris
Frans Mulder, penningmeester
Gerben Poort, lid
Hedde Zeijlstra, lid

Contact:
info@hieronymusfonds.nl