Lector Studiebegeleiding organiseert vanaf 1 maart 2016 dagelijks na schooltijd huiswerkbegeleiding op het Utrechts Stedelijk Gymnasium, voor leerlingen die daar behoefte aan hebben.

Dit kan om verschillende redenen zijn, zoals:moeite met organiseren, plannen en vooruitwerken, vakinhoudelijke problematiek / achterstanden, verkeerde leermethodiek en -strategie, thuis geen goede werkplek / teveel afleiding, weinig motivatie en discipline, specifieke leer- of gedragsproblematiek (zoals dyslexie, faalangst of adhd)

Tijdens de huiswerkbegeleiding werkt elke deelnemer volgens een persoonlijke dagplanning met zijn of haar studiebegeleider. De studiebegeleiders van Lector geven uitleg en oefening, overhoren en zorgen voor een prettige en productieve werksfeer.

Naast het maken en leren van het huiswerk voor de volgende schooldag wordt er voorbereid op overhoringen, en indien noodzakelijk extra gewerkt aan achterstanden. Daarnaast is er veel aandacht voor gestructureerd werken, leermethodiek, motivatie en zelfvertrouwen. Alle planningen, vorderingen en resultaten worden in het online leerlingvolgsysteem StudyAssist bijgehouden en er is regelmatig contact met ouders, mentor en docenten.

De huiswerkbegeleiding op het Utrechts Stedelijk Gymnasium vindt op elke schooldag plaats van 14:00 uur tot 18:00 uur, en is bestemd voor leerlingen uit klas 1 tot en met 6.

Lector Studiebegeleiding hanteert voor leerlingen van het Utrechts Stedelijk Gymnasium aangepaste tarieven. Deze vindt u op de website: www.lectorstudiebegeleiding.nl. Voor meer informatie of aanmelding kunt u contact opnemen met Lector Studiebegeleiding via telefoonnummer 0882211444 of per e-mail: info@lectorstudie.nl.

Bijles op het Utrechts Stedelijk Gymnasium

Het is mogelijk om op het Utrechts Stedelijk Gymnasium voor alle vakken bijles te volgen bij Lector Studiebegeleiding. Tijdens bijles krijgt de leerling extra uitleg en oefening, en kunnen achterstanden worden ingehaald. Leermethodiek en een goede voorbereiding op overhoringen en examens komen eveneens aan bod.

De bijlessen duren 60, 90 of 120 minuten en worden gegeven door de vaste studiebegeleiders van Lector, die allen vwo- en universitair geschoold zijn. Ouders worden op de hoogte gehouden van de vorderingen en desgewenst is er overleg met de vakdocent. Bijles is bestemd voor leerlingen uit klas 1 tot en met 6.

Lector Studiebegeleiding hanteert voor leerlingen van het Utrechts Stedelijk Gymnasium aangepaste tarieven. Deze vindt u op de website: www.lectorstudiebegeleiding.nl. Voor meer informatie of aanmelding kunt u contact opnemen met Lector Studiebegeleiding via telefoonnummer 0882211444 of per e-mail: info@lectorstudie.nl.

Toptutors

Sinds 2014 heeft het USG een samenwerking met Toptutors. Het bijzondere van Toptutors is dat tutoren (studenten die bijles geven) geworven worden onder oud-leerlingen. Voor meer informatie, zie Toptutors USG ouders leerlingen.pdf.