Hybris is de debatvereniging van het USG. 21 leerlingen uit klas 4, 5 en 6 zitten in dit team en zij trainen drie lesuren per week onder schooltijd om hun debatvaardigheden te verbeteren (op voorwaarde dat ze de les kunnen missen/inhalen). Dit doen ze niet alleen om hun eigen vaardigheden te verbeteren, maar ook om deel te nemen aan diverse Nederlands- en Engelstalige toernooien voor scholieren en studenten, en niet zonder succes.

Leerlingen uit klas 6 verzorgen de trainingen en brengen hun kennis over aan de anderen. Alle leerlingen nemen deel aan verschillende toernooien en als je niet meedoet, ga je mee als supporter. Je leert niet alleen van het voeren van debatten, maar ook van het kijken naar debatten. Daarnaast leveren de leerlingen uit het debatteam een bijdrage aan de debatdag voor klas 6 in de vorm van workshops en als juryleden. Als voorbereiding op het jaarlijkse onderbouwtoernooi verzorgen leerlingen uit klas 5 een training voor de geselecteerde deelnemers.

Aan het begin van het schooljaar organiseert Hybris audities voor leerlingen uit klas 4, 5 en 6. Geïnteresseerden kunnen zich opgeven en iedereen mag deelnemen aan de auditie. Na alle audities bekeken te hebben, wordt een aantal leerlingen geselecteerd op basis van retorische en argumentatieve vaardigheden, zelfverzekerdheid en motivatie.

Een aantal toernooien waar Hybris aan meedoet zijn: NK Debatteren voor Scholieren, Leiden Schools, Intergymnasiaal debattoernooi, Oxford Schools (met kans op deelname aan het toernooi in Oxford), etc. De afgelopen drie jaar heeft Hybris het NK Debatteren voor Scholieren gewonnen en er zijn afgelopen jaren verschillende teams geselecteerd om deel te nemen aan het internationale toernooi in Oxford.

Daphne Acoca en Nienke Draaisma zijn de begeleidende docenten. De trainingen en de organisatie worden geregeld door het bestuur van Hybris, dat bestaat uit drie leerlingen, die zijn gekozen door het voormalige bestuur in overleg met de docentbegeleider.