Landelijke storing Magister

Landelijke storing Magister

Er is op dit moment een landelijke storing bij Magister. Daardoor konden we de brief over de nieuwe Corona-maatregelen nog niet versturen.

Hier vind je / vindt u de brief zoals die verstuurd zou worden naar alle leerlingen en ouders: Brief 15 december 2020

Wij kiezen er als NUOVO-scholen voor om het dringende advies van de VO-raad te volgen om geen oudergesprekken of ouderavonden op school te organiseren.

Lees verder

In de afgelopen maanden is het voor iedereen duidelijk geworden dat reizen naar verschillende landen en zelfs binnen Nederland niet zomaar mogelijk is vanwege oplopende besmettingsaantallen met covid-19.

Lees verder