Door deel te nemen aan het project Scholen op de kaart wil het USG inzicht geven in haar resultaten.Op deze website presenteren scholen in het voortgezet onderwijs hun schoolprestaties. Dit doen ze aan de hand van vijfentwintig indicatoren, waaronder de schoolresultaten, het onderwijsbeleid en bedrijfsvoering. De informatie is afkomstig van DUO, de Onderwijsinspectie en de scholen zelf. Hier is de specifieke informatie te vinden over de organisatie van het USG evenals de resultaten, slagingspercentages en tevredenheid van ouders en leerlingen.