Sponsoring

Voor het USG is sponsoring belangrijk om aanvullende middelen te kunnen verkrijgen, zodat we extra activiteiten of materialen kunnen bekostigen. Zo ontvangen wij geld voor advertenties in de leerlingenkrant ‘Apo’ en in het Jaarboek.

Er is sprake van sponsoring als derden geld, goederen en diensten aan schoolleiding, personeel of leerlingen beschikbaar stellen waar een dienst tegenover staat waarmee leerlingen in aanraking komen. Conform de wet hanteert het USG het 'Convenant scholen voor primair en voortgezet onderwijs en sponsoring’. In een verklaring van de ouderraad van het USG is aangegeven dat de school geen sponsoring accepteert die strijdig is met die regels. Tenslotte hanteert scholengroep NUOVO een algemeen sponsorbeleid. Alle documenten vindt u hieronder.

Sponsorbeleid USG

Sponsorbeleid NUOVO

Convenant sponsoring