Visie

Wij zijn een school voor alle goede vwo-leerlingen, die intelligentie combineren met een sterke werkhouding en een brede belangstelling. In het geheel van ons onderwijs – het basisaanbod, de keuzeonderdelen en in de ondersteuning – willen wij leerlingen een uitstekende vorming bieden.

De docenten en leerlingen werken met een veelheid aan methoden: onderzoekend leren, groepswerk, vakoverstijgend onderwijs, projectonderwijs, enzovoorts. Intellectuele vorming betekent voor ons dat docenten leerlingen inspireren tot zelfstandig denken, hun leergierigheid aanspreken, een open en kritische houding stimuleren.

Gymnasium

Een categoraal gymnasium als het onze onderscheidt zich van het atheneum door onder andere verdieping via de klassieke talen. Grieks en Latijn vormen de basis van kennis over onze cultuur en een bron van inspiratie. Daarnaast biedt het categorale karakter van de school docenten en leerlingen talloze passende mogelijkheden voor onderwijs en ondersteuning.

Aandacht en ambities

Het onderwijsaanbod op het USG is bijzonder groot. Naast de reguliere vakken krijgen leerlingen onder andere Science en kritisch denken. Zij kunnen kiezen voor extra vakken zoals Spaans en Robotica en voor extra lesmodules, zoals GLOS (internationaliseringsstroom). Ook kunnen zij aparte diploma’s halen voor Cambridge Engels (Cambridge Certificates), Frans (DELF) en Duits (Goethe). Een groeiend aantal leerlingen versnelt een jaar voor één of meerdere vakken. Al deze en andere mogelijkheden voor leerlingen zijn gebundeld in het Homerusprogramma.

Dat wij een school zijn voor leerlingen die wat in hun mars hebben, is ook te zien aan onze examenresultaten. Ons streven is elke leerling zoveel mogelijk in staat te stellen zijn of haar talenten te ontplooien, op cognitief, creatief en sociaal terrein.