Aanmelding en toelating

Om toegelaten te worden heb je een VWO-advies van je basisschool nodig.

Jouw leerkracht verzorgt de aanmelding digitaal. Het is niet nodig om je via een apart formulier bij ons aan te melden.

Wij volgen de afspraken die in Utrecht onder alle basisscholen en scholen voor voortgezet onderwijs zijn gemaakt (de 'naar het VO' procedure).

Zodra de procedure voor schooljaar '23-'24 bekend is, volgt meer informatie.

De NUOVO scholengroep, waartoe het USG behoort, heeft besloten de broertjes/zusjes regeling in etappes af te schaffen. Van de leerlingen die vanaf schooljaar '16-'17 op het USG zitten mag een broertje of zusje bij overaanmelding buiten de loting om worden geplaatst. Voor de leerlingen die vanaf schooljaar '17-'18 op het USG begonnen zijn, geldt de broertjes-zusjes regeling niet meer.

Extra informatie voor ouders:

Ouders van leerlingen die op grond van een reeds vastgestelde diagnose of op grond van een toegekend arrangement aanspraak menen te kunnen maken op extra ondersteuning, dienen vóór 1 maart 2023 in gesprek te zijn met de ondersteuningscoördinator, Marieke Weustink (mweustink@usgym.nl)

De ondersteuning is er op gericht om leerlingen in staat te stellen met behulp van de beschikbare middelen hun gymnasiumdiploma te halen.

Voor nadere informatie over aanmelding en toelating kunt u contact opnemen met brugklascoördinator Marinde Mastbergen (mmastbergen@usgym.nl), of conrector onderbouw Paula Mostert (pmostert@usgym.nl).