aanmelding en toelating

Voor schooljaar '21-'22 heeft het USG 205 plaatsen in klas 1 beschikbaar.

Om toegelaten te worden heb je een VWO advies van de basisschool nodig.

Jouw leerkracht verzorgt de aanmelding digitaal. Het is niet nodig om je via een apart formulier bij ons aan te melden.

Wij volgen de afspraken die in Utrecht onder alle basisscholen en scholen voor voortgezet onderwijs zijn gemaakt (de 'naar het Vo' procedure).

Zodra de procedure voor schooljaar '21-'22 bekend is, volgt meer informatie.

De NUOVO scholengroep, waartoe het USG behoort, heeft besloten de broertjes/zusjes regeling in etappes af te schaffen. Van de leerlingen die vanaf schooljaar '16-'17 op het USG zitten mag een broertje of zusje bij overaanmelding buiten de loting om worden geplaatst. Voor de leerlingen die vanaf schooljaar '17-'18 op het USG begonnen zijn, geldt de broertjes-zusjes regeling niet meer.

Het percentage broertjes en zusjes van de afgelopen jaren:

Jaar Totaal aantal 1e klassers Aantal broertjes / zusjes in het 1e jaar Percentage
2017 - 2018 180 33 18%
2016 - 2017 173 44 25%
2015 - 2016 179 43 24%
2014 - 2015 150 36 24%
2013 - 2014 150 33 22%

Extra Informatie voor ouders:

Ouders van leerlingen die op grond van een reeds vastgestelde diagnose of op grond van een toegekend arrangement aanspraak menen te kunnen maken op extra ondersteuning, dienen vóór 1 maart 2021 in gesprek te zijn met de ondersteuningscoördinator, Ingrid van Veggel (iveggel@usgym.nl)

De ondersteuning is er op gericht dat leerlingen in staat zijn om met behulp van de beschikbare middelen hun gymnasiumdiploma kunnen halen.

Voor nadere informatie over aanmelding en toelating kunt u contact opnemen met brugklascoördinator Marinde Mastbergen (mmastbergen@usgym.nl), of conrector onderbouw Paula Mostert (pmostert@usgym.nl).