Aanmelding en toelating

Voor schooljaar 24-25 hebben we plaats voor maximaal 196 leerlingen.

Om toegelaten te worden heb je een VWO-advies van je basisschool nodig.

Jouw leerkracht verzorgt de aanmelding digitaal. Het is niet nodig om je via een apart formulier bij ons aan te melden.

Wij volgen de afspraken die in Utrecht onder alle basisscholen en scholen voor voortgezet onderwijs zijn gemaakt en zijn vastgelegd in de POVO procedure. Deze procedure vindt u hier.

De NUOVO scholengroep, waartoe het USG behoort, heeft besloten de broertjes/zusjes regeling af te schaffen.

Extra informatie voor ouders:

We bieden binnen onze mogelijkheden passend onderwijs aan alle leerlingen die dit nodig hebben. Het is fijn als ouders van leerlingen met een reeds vastgestelde diagnose of een toegekend arrangement vóór 1 maart 2024 contact opnemen met onze ondersteuningscoördinator, Willemien van Tiel (wtiel@usgym.nl), zodat we tijdig afspraken kunnen maken over de benodigde ondersteuning.

Voor nadere informatie over aanmelding en toelating kunt u contact opnemen met brugklascoördinator Marinde Mastbergen (mmastbergen@usgym.nl), of conrector onderbouw Paula Mostert (pmostert@usgym.nl).