Aanmelding en toelating

Donderdag 25 april is bekend geworden dat alle beschikbare plaatsen (196) voor leerjaar 1 van schooljaar ’24-’25 zijn bezet. Er heeft een loting plaatsgevonden en op basis daarvan is een wachtlijst opgesteld.

Nummer 1 van de wachtlijst correspondeert met plaatsingsnummer 197, nummer 2 met plaatsingsnummer 198, nummer 3 met plaatsingsnummer 199 etc.
De wachtlijst zal worden gebruikt als leerlingen na toelating afzien van de toegewezen plek.

Wij zullen dan de leerling benaderen met het eerstvolgende nummer op de wachtlijst. De wachtlijst is geldig tot de laatste dag van het schooljaar.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar https://www.naarhetvo.nl/wp-content/uploads/2024/04/Procedure-Naar-het-VO-2023-2024-Utrecht_def-1.pdfVoor schooljaar 24-25 hebben we plaats voor maximaal 196 leerlingen.

Om toegelaten te worden heb je een VWO-advies van je basisschool nodig.

Jouw leerkracht verzorgt de aanmelding digitaal. Het is niet nodig om je via een apart formulier bij ons aan te melden.

Wij volgen de afspraken die in Utrecht onder alle basisscholen en scholen voor voortgezet onderwijs zijn gemaakt en zijn vastgelegd in de POVO procedure. Deze procedure vindt u hier.

De NUOVO scholengroep, waartoe het USG behoort, heeft besloten de broertjes/zusjes regeling af te schaffen.

Extra informatie voor ouders:

We bieden binnen onze mogelijkheden passend onderwijs aan alle leerlingen die dit nodig hebben. Het is fijn als ouders van leerlingen met een reeds vastgestelde diagnose of een toegekend arrangement vóór 1 maart 2024 contact opnemen met onze ondersteuningscoördinator, Willemien van Tiel (wtiel@usgym.nl), zodat we tijdig afspraken kunnen maken over de benodigde ondersteuning.

Voor nadere informatie over aanmelding en toelating kunt u contact opnemen met brugklascoördinator Marinde Mastbergen (mmastbergen@usgym.nl), of conrector onderbouw Paula Mostert (pmostert@usgym.nl).