Dyslexieprotocol

Elke leerling met een dyslexieverklaring krijgt een dyslexiekaart waarop staat van welke faciliteiten hij/zij gebruik mag maken.

Alle toetsen worden aangeboden in lettertype Arial, lettergrootte 12 en regelafstand 1.15.

Hier kan het dyslexieprotocol (pdf) worden ingezien.

Hier kan de dyslexiekaart (pdf) worden ingezien.

Nienke Draaisma is vanaf dit schooljaar de dyslexiecoördinator.

Voor vragen rondom dyslexie kunt u contact opnemen met Nienke Draaisma - ndraaisma@usgym.nl.