Alle toetsen worden aangeboden in lettertype Arial, lettergrootte 12 en regelafstand 1.15.

Hier kan het dyslexieprotocol (pdf) worden ingezien.

Hier kan de dyslexiekaart (pdf) worden ingezien.

Voor vragen rondom dyslexie kunt u contact opnemen met Nienke Draaisma - ndraaisma@usgym.nl.