Geschiedenis

Het Utrechts Stedelijk Gymnasium is één van de alleroudste scholen van ons land en verreweg de oudste van de stad Utrecht. Op 4 december 1474 werd de “Hieronymusschool” gesticht door de Broeders des Gemeenen Leevens - met als beroemde stichter en leider Geert Grote - in Utrecht.

Als voorlopers van de ideeën van Renaissance en Humanisme streefden de Broeders naar vernieuwing van het verstarde Middeleeuwse onderwijs. Zij kregen op de dag van de stichting door een erfenis de beschikking over een pand dat als eerste schoolgebouw diende: het stond precies in de bocht van de Kromme Nieuwe Gracht, waar deze het dichtst bij de singel komt - en toen dus ook bij de stadsmuur. Naast dit gebouw stond eeuwenlang de Porta Latina, de Latijnse poort, die nog steeds in de Cantus, ons schoollied, wordt bezongen.

In 1578 maakte de Vroedschap van Utrecht de Hieronymusschool tot Stadsschool en werd deze De Grote School van de stad. In 1634 werd de Illustere School gesticht, waaruit twee jaar later de Utrechtse Universiteit ontstond. De Hieronymusschool kreeg toen de taak om leerlingen voor te bereiden op deze universiteit. In 1876 maakte de nieuwe wet op het hoger onderwijs van alle Latijnse scholen, dus ook de Hieronymus, gymnasia.

Van de vijf gebouwen waarin de school ooit is gehuisvest, bestaan er nog drie. In 1830 verliet men het eerste gebouw aan de Kromme Nieuwe Gracht, dat spoedig daarna werd afgebroken. De school betrok aan het Domplein een pand dat ook niet meer bestaat. In 1841 ging men naar de zuidzijde van de Minrebroederstraat, vlakbij de Ganzenmarkt. Dit gebouw staat er nog, evenals de huisvesting aan de noordkant van die straat, waarin de school in 1880 werd ondergebracht. In 1884 kwam de voorzijde van dit gebouw door uitbreiding aan het Janskerkhof te liggen.

In 1932 verhuisde het gymnasium onder groot feestvertoon naar het gebouw aan de Homeruslaan en het Minervaplein, die toen ook beide hun bij de school passende naam kregen. In 2011 verhuisde het USG naar een nieuw gebouw aan de Ina Boudier-Bakkerlaan. De school beschikt nu voor de komende decennia over een ruim en modern gebouw, waarin gymnasiaal onderwijs voor de toekomst geboden wordt. Er zijn ruime lokalen, royale ICT-voorzieningen en veel mogelijkheden tot gevarieerd en zelfstandig onderwijs.