NUOVO

NUOVO biedt openbaar voortgezet onderwijs aan in de stad Utrecht. Het USG is een van de scholen die deel uitmaakt van deze stichting voor openbaar onderwijs.

Dit zijn de andere scholen die onder NUOVO vallen: het Trajectum College, de Internationale Schakelklassen, het Leidsche Rijn College, Praktijkschool POUWER, het Via Nova College, UniC, ACADEMIE10, X11 School voor Grafimedia en vanaf 1 augustus 2014 International School Utrecht (afdeling VO).

Het USG houdt zich aan de regelingen zoals die door NUOVO vastgesteld zijn:

Omgangs- en integriteitscode NUOVO
Klachtenregeling NUOVO
Privacyreglement personeel
Privacyreglement leerlinggegevens
Convenant sponsoring VO
Fraudeprotocol
Meldingsregeling vermoeden van misstand NUOVO
Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld
Broertjes - zusjes regeling
Externe vertrouwenspersoon NUOVO Scholengroep

Meer weten over NUOVO? Bezoek de website.