De ouders van leerlingen van het USG worden vertegenwoordigd door een ouderraad. De belangrijkste taak van de ouderraad is het behartigen van de belangen van de ouders bij de schoolleiding. Daarnaast is de ouderraad verantwoordelijk voor het beheer van de vrijwillige ouderbijdrage ondergebracht in het Gregoriusfonds. Uit dit fonds worden o.a. museum- en theaterbezoek en diverse excursies (mede)gefinancierd. Tevens worden de verschillende leerlingenverenigingen gesubsidieerd en kan op diverse vlakken materiële steun aan de school worden verleend. Ook voor andere activiteiten wordt een beroep gedaan op het Gregoriusfonds.

Via deze link kunt u de resultaten van de ouder-enquête inzien.

Hier kunt u meer lezen over de jaarlijkse ouderbijdrage Q&A ouderbijdrage (pdf).