PTA en schoolexamenreglement

In het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) staat vanaf de 4e klas van elk examenvak informatie over de toetsen van dat schooljaar. Heb je vragen of opmerkingen over een bepaald PTA, wend je dan tot je vakdocent.

Examenreglementen en PTA

In het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) staat vanaf de 4e klas van elk examenvak informatie over de toetsen van dat schooljaar. Heb je vragen of opmerkingen over een bepaald PTA, wend je dan tot je vakdocent.

Het eindexamenreglement is in te zien op de site van de NUOVO (www.nuovo.eu) onder publicaties.

Je kunt hier het vanwege gedeeltelijk sluiten van school de wijzigingen plan van toetsing en afsluiting 2019 – 2021 downloaden (pdf).

Je kunt hier het schoolexamenreglement 5 6 2019 2021 (pfd) downloaden.

Je kunt hier het Plan van toetsing en afsluiting 5 6 2019 2021 (pdf) downloaden.

Je kunt hier het schoolexamenreglement en PTA klas 4 2020/2021 (pdf) downloaden.

Je kunt hier het Plan van toetsing en afsluiting 2020-2022 (pdf) downloaden.

Je kunt hier het schoolexamenreglement 5 6 2020 2022 (pdf) downloaden.