PTA en schoolexamenreglement

In het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) staat vanaf de 4e klas van elk examenvak informatie over de toetsen van dat schooljaar. Heb je vragen of opmerkingen over een bepaald PTA, wend je dan tot je vakdocent.

Examenreglementen en PTA

Vanwege de corona-effecten op het onderwijs is besloten tot een aantal aanpassingen in het schoolexamenreglement-plan van toetsing en afsluiting. Je kunt hier het document (versie 31 augustus 2021) downloaden.

In het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) staat vanaf de 4e klas van elk examenvak informatie over de toetsen van dat schooljaar. Heb je vragen of opmerkingen over een bepaald PTA, wend je dan tot je vakdocent.

PTA en schoolexamenreglement zijn goedgekeurd door de medezeggenschapsraad.

Je kunt hier het examenreglement 2022-2023 van NUOVO downloaden.

Je kunt hier het schoolexamenreglement 2022-2024 (pdf) downloaden.

Je kunt hier het Plan van Toetsing en Afsluiting (PTA) 2022-2024 (pdf) downloaden.

Je kunt hier het Plan van Toetsing en Afsluiting (PTA) voor Maatschappijleer klas 4 2022-2023 (pdf) downloaden.

Je kunt hier het Schoolexamenreglement 2021-2023 (pdf) downloaden.

Je kunt hier het Plan van Toetsing en Afsluiting (PTA) 2021-2023 downloaden.

Je kunt hier het Errata Plan van Toetsing en Afsluiting (PTA) 2021-2023 (pdf) downloaden.