PTA en schoolexamenreglement

In het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) staat vanaf de 4e klas van elk examenvak informatie over de toetsen van dat schooljaar. Heb je vragen of opmerkingen over een bepaald PTA, wend je dan tot je vakdocent.

Examenreglementen en PTA

Vanwege de corona-effecten op het onderwijs is besloten tot een aantal aanpassingen in het schoolexamenreglement-plan van toetsing en afsluiting. Je kunt hier het document (versie 30 maart 2021) downloaden.

In het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) staat vanaf de 4e klas van elk examenvak informatie over de toetsen van dat schooljaar. Heb je vragen of opmerkingen over een bepaald PTA, wend je dan tot je vakdocent.

Het centraal eindexamenreglement is in te zien op de site van de NUOVO.

Je kunt hier het schoolexamenreglement 5 6 2019 2021 (pfd) downloaden.

Je kunt hier het Plan van toetsing en afsluiting 5 6 2019 2021 (pdf) downloaden.

Je kunt hier het schoolexamenreglement en PTA klas 4 2020/2021 (pdf) downloaden.

Je kunt hier het Plan van toetsing en afsluiting 2020-2022 (pdf) downloaden.

Je kunt hier het schoolexamenreglement 5 6 2020 2022 (pdf) downloaden.

Informatie over de wijzingen CE vind je hier (pptx)