Studiecoaching

Studiecoaching op het USG

Op het USG worden de eerstejaars in de onderbouw door de mentoren in de studielessen begeleid bij het ‘leren leren’. Er is aandacht voor het aanleren van verschillende studievaardigheden en leerstrategieën en voor een efficiënte organisatie van school- en huiswerk. Het USG heeft studiecoaches die, op doorverwijzing van de mentor, midden- en bovenbouw leerlingen individueel en gericht ondersteunen in het versterken van hun studievaardigheden en executieve functies. Leerlingen worden in overleg met ouders door de mentor aangemeld. De mentor verzorgt ook de communicatie naar ouders over het traject. Het hoofddoel van de coaching is om de eigen verantwoordelijkheid bij de leerling voor zijn of haar leerproces en ontwikkeling “aan te zetten”. Soms kan het ook een uitkomst van de coaching zijn dat er een meer intensieve vorm van begeleiding nodig is. Bijvoorbeeld huiswerkuren op school of een huiswerkinstituut.

Huiswerkuren

Van onze leerlingen wordt verwacht dat zij hun huiswerk serieus aanpakken en in principe zelfstandig doen. Dat lukt niet elke leerling even goed, om verschillende redenen. Een leerling kan zelf op zoek zijn naar rust en regelmaat, maar ook de mentor kan naar aanleiding van de resultaten van de leerling hem of haar tijdelijk naar het huiswerkuur sturen. Als blijkt dat er meer intensieve begeleiding nodig is, kan het advies ook zijn om te zoeken naar meer passende externe huiswerkbegeleiding.