[De link naar het inschrijfformulier staat onderaan deze pagina. Lees eerst goed de informatie door!]

De USG-Junioracademie verzorgt verschillende curssusen op het USG die in modulevorm aan basisschoolleerlingen worden aangeboden. Heb jij behoefte aan wat extra’s, zit je in groep 8 en heb je een VWO+-advies? Dan is de USG-Junioracademie wat voor jou. Het komende schooljaar worden de volgende modules aangeboden:

Elke module heeft plaats voor maximaal 30 leerlingen (op wiskunde na: daar is plaats voor 24 leerlingen per klas) en bestaat uit 10 lessen. Eén keer per week kom je onder schooltijd naar het USG om een les te volgen. Aan het einde van de module is er een afsluitende opdracht. Je ouders mogen dan komen kijken

Als er te veel aanmeldingen zijn, zal er door de rector worden geloot. Als je uitgeloot bent voor je eerste keuze, krijg je - als dat mogelijk is - een plaats aangeobden in een module die je hebt doorgegeven als je tweede of derde keuze.

Deelname aan de USG-Junioracademie staat geheel los van de aanmeldingsprocedure voor nieuwe leerlingen.

Meedoen aan een module kost € 50,-. Als je een U-pas hebt, kun je die gebruiken voor deelname. Heb je je ingeschreven en doe je mee, dan volgt halverwege de module per e-mail een rekening naar je ouders. Let op: deelname kan alleen met toestemming van je basisschool, omdat de lessen onder schooltijd worden gegeven. We gaan ervan uit dat je die toestemming vooraf hebt gevraagd. Je juf of meester van je basisschool krijgt na aanmelding een e-mail van ons over je aanmelding.

De lessen vallen op vrijdagochtend, van 9:00u tot 10:30u, op de volgende data:

Periode 1: 2 november, 9 november, 16 november, 23 november, 30 november, 7 december, 11 januari, 18 januari, 25 januari, 1 februari.
Periode 2: 15 maart, 22 maart, 29 maart, 5 april, 12 april, 10 mei, 17 mei, 24 mei, 14 juni, 21 juni.

Let op: het kan zijn dat de lesdata of -tijden van een les veranderen. Je docent informeert je daar dan tijdig over.

1 van de wiskundemodules vindt plaats op donderdagochtend.

Wil jij, of je leerkracht, meer weten? Stuur dan een e-mail naar dhr. B. Pol, de coördinator van de USG-Junioracademie.

Hier kan je de Informatiebrief USG-Junioracademie 2018-2019 (pdf) inzien.