USG Junioracademie

De USG-Junioracademie verzorgt verschillende cursussen op het USG die in modulevorm aan basisschoolleerlingen worden aangeboden. Heb jij behoefte aan wat extra’s, zit je in groep 8 en heb je een VWO+-advies? Dan is de USG-Junioracademie wat voor jou!

Helaas zal de Junioracademie het gehele schooljaar niet meer zal plaatsvinden.
De eerste ronde zal geen vervolg krijgen en er zal geen tweede ronde meer worden georganiseerd dit schooljaar. Wij zullen ons eerst volledig gaan focussen op onze eigen leerlingen.
Wij wensen uw zoon/dochter veel plezier bij het afronden van de basisschooltijd en veel succes met de keuze van de school voor voortgezet onderwijs.

Modules

Dit schooljaar worden de volgende modules aangeboden:

Elke module heeft plaats voor maximaal 30 leerlingen (op wiskunde na: daar is plaats voor 24 leerlingen per klas) en bestaat uit 10 lessen. Eén keer per week kom je onder schooltijd naar het USG om een les te volgen. Aan het einde van de module is er een afsluitende opdracht. Je ouders zijn dan ook van harte welkom.

Voorwaarden deelname

De deelnemer zit in groep 8 en heeft VWO+ advies.

Let op: deelname kan alleen met toestemming van je basisschool, omdat de lessen onder schooltijd worden gegeven. We gaan ervan uit dat je die toestemming vooraf hebt gevraagd. Je juf of meester van je basisschool krijgt na aanmelding een e-mail van ons over je aanmelding.

Deelname aan de USG-Junioracademie staat geheel los van de aanmeldingsprocedure voor nieuwe leerlingen.

Loting

Als er te veel aanmeldingen zijn, zal er door de conrector Paula Mostert worden geloot. Als je uitgeloot bent voor je eerste keuze, krijg je - als dat mogelijk is - een plaats aangeboden in een module die je hebt doorgegeven als je tweede of derde keuze.

N.B. Als je bent uitgeloot voor periode 1 en je wilt in periode 2 ook deelnemen aan de Junioracademie, moet je je opnieuw aanmelden via het inschrijfformulier. De inschrijving is voor ons de bevestiging dat je in periode 2 opnieuw kan en mee wilt doen met de Junioracademie.

Inschrijven

Inschrijven voor periode 1 van het schooljaar 2020-2021 kan vanaf maandag 7 september t/m maandag 12 oktober m.b.v. dit  inschrijfformulier.

Periode 1 begint na de herfstvakantie en duurt tot februari. Exacte data per module worden later bekend gemaakt.

Kosten

Meedoen aan een module kost € 50,-. Als je een U-pas hebt, kun je die gebruiken voor deelname. Heb je je ingeschreven en doe je mee, dan volgt halverwege de module per e-mail een rekening naar je ouders.

Hier kan je de informatiebrief inzien.

Moduledagen

Module op woensdag Module op vrijdag
Nederlands Frans
Spaans Wiskunde 2
Wiskunde 1 Duurzaamheid
Beeldende kunst Populatiebiologie
Retorica Sterrenkunde
Forensische wetenschappen
Voor wiskunde wordt er door 2 verschillende docenten dezelfde module aangeboden.

Veelgestelde vragen

Hier is een overzicht van de veelgestelde vragen.

Mocht je vraag er niet bij zitten, kun je contact opnemen met Tara Verhagen (Coördinator USG-Junioracademie) via het e-mailadres: junioracademie@usgym.nl