USG Junioracademie

De USG-Junioracademie verzorgt verschillende cursussen op het USG die in modulevorm aan basisschoolleerlingen worden aangeboden. Heb jij behoefte aan wat extra’s, zit je in groep 8 en heb je een VWO+-advies? Dan is de USG-Junioracademie wat voor jou!
De USG-Junioracademie verzorgt verschillende cursussen op het USG die in modulevorm aan basisschoolleerlingen worden aangeboden. Heb jij behoefte aan wat extra’s, zit je in groep 8 en heb je een VWO+-advies? Dan is de USG-Junioracademie wat voor jou!

Periode 1 is inmiddels bezig en loopt tot 10 februari. Periode 2 zal starten op 8 en 10 maart. De exacte data en meer informatie vind je in de informatiebrief.

Inschrijven voor periode 2 kan vanaf 9 januari tot 4 februari 2023 via deze link: https://forms.gle/V61LvRgd91H9Xcqz5

Modules

In periode 2 worden de volgende modules aangeboden:

Elke module heeft plaats voor maximaal 30 leerlingen (24 bij wiskunde, 26 bij de talen), en bestaat uit 10 lessen. Eén keer per week kom je onder schooltijd naar het USG om een les te volgen. Aan het einde van de module is er een afsluitende opdracht. Je ouders zijn dan ook van harte welkom.

Voorwaarden deelname
De deelnemer zit in groep 8 en heeft VWO+ advies.

Let op: deelname kan alleen met toestemming van je basisschool, omdat de lessen onder schooltijd worden gegeven. We gaan ervan uit dat je die toestemming vooraf hebt gevraagd. Je juf of meester van je basisschool krijgt na aanmelding een e-mail van ons over je aanmelding.

Deelname aan de USG-Junioracademie staat geheel los van de aanmeldingsprocedure voor nieuwe leerlingen.

Loting
Als er meer aanmeldingen dan plaatsen zijn, zal er door de conrector Paula Mostert worden geloot. Als je uitgeloot bent voor je eerste keuze, krijg je - als dat mogelijk is - een plaats aangeboden in een module die je hebt doorgegeven als je tweede of derde keuze.

N.B. Als je bent uitgeloot voor periode 1 en je wilt in periode 2 deelnemen aan de Junioracademie, moet je je opnieuw aanmelden via het inschrijfformulier. De inschrijving is voor ons de bevestiging dat je in periode 2 opnieuw kunt en wilt meedoen met de Junioracademie.

Het is door het hoge aantal aanmeldingen helaas niet mogelijk om degenen die uitgeloot zijn in periode 1 een plek in periode 2 te garanderen. Wel willen we zo veel mogelijk verschillende leerlingen dit jaar een module kunnen aanbieden. Heb je in periode 1 ook meegedaan, dan geven we eerst voorrang aan de leerlingen die nog geen module hebben gevolgd.

Kosten
Meedoen aan een module kost € 50,-. Als je een U-pas hebt, kun je die gebruiken voor deelname. Heb je je ingeschreven en doe je mee, dan volgt halverwege de module per e-mail een rekening naar je ouders. Vormen de kosten een belemmering voor deelname, neem dan contact op via junioracademie@usgym.nl.

Veelgestelde vragen
Hier is een overzicht van de veelgestelde vragen.

Mocht je vraag er niet bij zitten, kun je contact opnemen met Floor Lintmeijer (Coördinator USG-Junioracademie) via het e-mailadres: junioracademie@usgym.nl