Verantwoording en Resultaten

'Scholen op de Kaart' is de website met de prestaties van alle scholen voor voortgezet onderwijs in Nederland. Op de website laten scholen zien hoe ze presteren op twintig onderdelen, zoals examens, zittenblijven, lesuitval, personeel en veiligheid.

Op de website www.scholenopdekaart.nl kunt u scholen met elkaar vergelijken. U vindt hier de link naar het USG.

Hieronder vindt u de slagingspercentages van de afgelopen jaren:

Jaar                gem SE-cijfer     gem CE-cijfer    Slagingspercentage

2018-2019      7,1                         7,2                        97%

2019-2020     7,1                          -                          98,5%

2020-2021     6,7                        6,9                        94%

2021-2022     7,0                        6,8                        97%