Werken op het USG

Op het USG werken we hard voor onze leerlingen. Er is veel ruimte voor interne en externe scholing, om bij te blijven in ons vakgebied en om onze leerlingen goed te kunnen begeleiden. We werken intensief samen met externe organisaties als de Universiteit Utrecht en de Stichting Het Zelfstandig Gymnasium. Werken op het USG betekent dat ook jij jouw bijdrage hieraan levert.

Onze docenten zijn overwegend universitair geschoold, beschikken over een 1e-graads lesbevoegdheid of zijn hiervoor in opleiding. Dit is essentieel, omdat wij academisch geschoolde en vaardige docenten willen hebben, die bovendien in alle leerjaren kunnen lesgeven. USG-docenten zijn innovatief, vakdeskundig en gekwalificeerd.

Meer informatie over het USG en over onze visie op onderwijs en begeleiding vind je in de schoolgids en via Vensters voor verantwoording.

Vacatures
Alle vacatures op het USG zijn terug te vinden op www.nuovo.eu en op www.meesterbaan.nl.

De vacatures van alle Nuovo scholen kunt u vinden door te klikken op deze link: alle vacatures.

Open sollicitaties kunnen worden gemaild naar info@usgym.nl.