Gregoriusfonds

Het Gregoriusfonds werd opgericht in 1946 met het doel “het gemeenschapsleven van de leerlingen te bevorderen en het verenigingsleven te stimuleren”. Het bestuur ziet dit als een belangrijke taak. Van de ouders wordt elk jaar per kind een bijdrage voor het fonds gevraagd van circa € 75,00. Het geld wordt besteed aan de leerlingenverenigingen, culturele activiteiten (o.a. aanschaf schooldeel CJP-kaart) en materiële steun aan school. Het Gregoriusfonds wordt hebeerd door de Ouderraad.