Buurtteam Voortgezet Onderwijs

Bewoners van de gemeente Utrecht kunnen gebruik maken van de basishulp die het buurtteam in hun wijk biedt. Je kunt er terecht met vragen rondom opvoeden/opgroeien, echtscheiding, huiselijk geweld, psychische problemen, schulden en meer.

De postcode bepaalt van welk buurtteam iemand gebruik kan maken. Naast deze postcode gebonden buurtteams bestaat er ook het Buurtteam VO: Het Buurtteam Voortgezet Onderwijs. Ook dit buurtteam werkt met professionele hulpverleners en je kunt er met dezelfde vragen terecht als bij de reguliere buurtteams. Toch zijn er een paar duidelijke verschillen.

Wie werken er in het team?

Het Buurtteam VO is er voor alle middelbare scholieren en hun gezin (ouders/opvoeders) in Utrecht. De teamleden hebben veel kennis van de leefwereld van scholieren en van de specifieke behoeften van opgroeiende jongeren en hun gezinnen.

Wat doet het buurtteam VO?
Het Buurtteam VO ondersteunt leerlingen, ouders en scholen wanneer zij vragen en/of zorgen hebben met betrekking tot een leerling.
Ouders kunnen bijvoorbeeld samen met buurtteammedewerkers en school in gesprek gaan om zorgen te bespreken. Er kan worden bekeken wat de school kan doen, maar ook wat de ouders zouden kunnen doen. Wanneer ouders/leerling aangeven hierbij hulp te willen, kan deze worden geboden door de al betrokken gezinswerker van het Buurtteam VO. Zo kan er snel en efficiënt worden samengewerkt.

Waar werkt het Buurtteam VO?
Het Buurtteam VO werkt door de gehele stad. Omdat de middelbare scholen en de woonplekken van hun leerlingen door heel Utrecht verspreid liggen, werken de medewerkers in alle wijken van de stad.

Hoe werkt het Buurtteam VO?
De gezinswerker van het Buurtteam VO is gekoppeld aan een specifieke school, waardoor de verbinding tussen hulpverlening en school makkelijk te leggen is.
Daarnaast werkt het Buurtteam VO nauw samen met een aantal partijen die zich binnen de school begeven: de jeugdgezondheidszorg, de leerplicht en het passend onderwijs. De vaste medewerkers van deze partijen kennen de school en het onderwijssysteem goed.
Om samen met een leerling en zijn/haar gezin te bekijken wat er in hun situatie gewenst is, kan het prettig zijn om deze partijen te laten meedenken. Op deze manier kan er per leerling snel en passend maatwerk worden geboden.

Wanneer kan iemand bij het Buurtteam VO terecht?

  • Wanneer een leerling of ouder(s) een vraag wil stellen aan het Buurtteam VO
  • Wanneer een leerling of ouder(s) hulp wil van het Buurtteam VO
  • Wanneer een school zich zorgen maakt en het Buurtteam VO vraagt om mee te denken.
  • Wanneer school denkt dat ouders hulp kunnen gebruiken en zij het Buurtteam VO bij ouders willen introduceren.
  • Wanneer mentoren vragen hebben met betrekking tot zorgelijke signalen en zij het Buurtteam VO willen raadplegen.

Meer informatie
Vraag op school naar de aan hen gekoppelde Buurtteam VO medewerkers of neem tijdens kantooruren contact op met het Buurtteam VO via 030-7400520 of VO-Team@buurtteamsutrecht.nl