DELF Examen mondeling A2 en B2

A2 leerjaar 3- B2 leerjaar 5.

Vul hier uw eigen inhoud in.