Global Studies

Sinds enkele jaren bieden we onder de naam Global Studies (GLOS) een internationale leerroute aan waarvoor leerlingen zich eind tweede klas kunnen opgeven.

Op basis van advies van mentoren en evt. op basis van loting bij een overaanmelding worden 28 leerlingen geplaatst in een Global Studies groep. Deze leerlingen krijgen in klas 3 en 4 één lesblok per week les in het Engels over actuele internationale onderwerpen en crises. Vast onderdeel van het programma zijn onder meer een OVSE-simulatie, een bezoek aan het Europees Parlement in Brussel en een buitenlandreis in klas 4. In klas 5 en 6 volgen leerlingen geen wekelijkse lessen Global Studies meer, maar worden er nu en dan tweedaagse bijeenkomsten en uitstapjes georganiseerd op basis van mogelijkheden en actuele ontwikkelingen die zich voordoen. Van deelnemers aan het programma wordt verwacht dat ze naast Engels ook tenminste één van de andere moderne talen op een hoog niveau afsluiten. In klas 4 is het kiezen van het vak geschiedenis verplicht. Deelnemers in klas 5 dienen een internationale stage van tenminste vijf werkdagen te lopen (in het buitenland of bij een internationaal georiënteerd bedrijf/organisatie in Nederland). Tot slot dient ook het onderwerp van het profielwerkstuk waaraan de leerlingen in de bovenbouw werken internationaal van karakter te zijn.