Honours Programma Gymnasia Junior

Het Honours Programma Gymnasia Junior (HPG jr) is een programma voor gemotiveerde, geïnteresseerde leerlingen uit klas 1 en 2 die tijd over hebben bij bepaalde vakken. Het is dan mogelijk om aan een extra project te werken, naar eigen behoefte en interesse.

HPG jr-leerlingen krijgen de mogelijkheid om enkele uren per week onder schooltijd aan een zelfgekozen, uitdagende opdracht of project te werken. In een ingeroosterd uur werken de HPG-leerlingen in een lokaal aan hun project o.l.v. een HPG jr-begeleider. Daarnaast mogen de leerlingen nog 2 à 3 lesuren per week aan hun project werken.

Een leerling mag zichzelf opgeven na goed overleg met mentor, docent en ouders.

De leerlingen uit klas 2 starten na de herfstvakantie.

De leerlingen uit klas 1 starten na de kerstvakantie.

Charissa Zwiers is de HPG-jr coördinator. Zij zorgt, samen met de mentor, voor de informatieverstrekking over de aanmelding voor dit programma.

Elke HPG jr-leerling zal op een donderdagavond in juni op school (tijd en plaats zullen tijdig worden aangegeven) een presentatie geven over haar/zijn HPG-onderwerp. Ouders en andere belangstellenden zijn hierbij van harte welkom.