Honours Programma Gymnasia

Het Honours Programma Gymnasia biedt leerlingen vanaf klas 4 de gelegenheid zich persoonlijk te ontplooien, buiten het reguliere lesprogramma. Het HPG heeft als doel leerlingen de kans te geven hun talenten te ontwikkelen tot op het voor hen hoogst haalbare niveau. Omdat het een autonoom programma betreft worden de deelnemers indien nodig alleen begeleid op aanpak en voortgang.

Woensdag 18 september krijgen alle leerlingen uit klas 4 tijdens het 4e uur informatie over het programma door een HPG-deelnemer en de HPG-coördinator. De leerling beslist zelf (in overleg met ouders aan wie de leerling zelf de HPG-informatie verstrekt) of het HPG voor hem/haar geschikt is.

Interesse?

Je mag beginnen aan het HPG als je een onderwerp of project hebt bedacht waarmee je aan het werk gaat. Dat kan een keuze zijn dat raakt aan het aanbod van extra USG-activiteiten, het kan ook iets origineels zijn, bijv. het volgen van een stage buiten de school of zelfs in het buitenland, het schrijven van een boek of het maken van een documentaire. Gemiddeld genomen ben je 0,5 dag per week met HPG bezig. Op de presentatie-avond van donderdag 7 november 2019 zullen de huidige HPG-kandidaten een uiteenzetting geven van waar ze mee bezig zijn. Je bent van harte welkom om je te laten inspireren. Als je besluit deel te nemen aan het HPG, word je gekoppeld aan een begeleider die je ruim 2 schooljaren helpt daar waar nodig is. Hij/zij maakt je wegwijs in de HPG-competenties en in de community voor het bijhouden van een portfolio.

Een HPG-deelnemer volgt globaal het volgende traject:

Leerjaar 4:

t/m november ‘19: aanmelding deelname bij Paula Mostert (pmostert@usgym.nl)

7 november ‘19: bijwonen presentatie-avond van deelnemers uit 5e en 6e leerjaar

juni/juli ‘20: voortgangsgesprek met 2 HPG begeleiders, gebaseerd op de HPG competenties (Rubrics HPG.xlsx)

Leerjaar 5:

7 november ’19: presentatie geven over eigen HPG-project

juni/juli ‘20: voortgangsgesprek met 2 HPG begeleiders, gebaseerd op de HPG competenties (Rubrics HPG.xlsx)

Leerjaar 6:

7 november '19: presentatie geven over eigen HPG-project

Januari ’20: voorbereiding examengesprek en portfolio klaar

Maart ’20: examengesprek met 2 HPG examinatoren van andere gymnasia