De leerlingenraad (llr) bestaat uit leerlingen die zich proberen in te zetten voor het bestuur van de school. We zijn met drie leerlingen vertegenwoordigd in de medezeggenschapsraad (MR) en met één leerling in de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) van Nuovo. Elke week vergaderen wij over belangrijke en actuele zaken. De onderwerpen lopen enorm uiteen, van een regelwijziging tot de tuin, van een nieuwe docent tot de studieweken.

Ook worden alle MR vergaderingen voorbereid en besproken. We zijn de verbindende schakel tussen de schoolleiding en de leerlingen, de schoolleiding komt bij de leerlingenraad als ze iets willen weten van de leerlingen, en andersom kunnen ook alle leerlingen er terecht als ze een vraag of voorstel voor de schoolleiding hebben.

De criteria die wij belangrijk vinden voor onze audities zijn: initiatief, creativiteit, zelfverzekerdheid en bovenal enthousiasme. Leerlingen kunnen ons altijd bereiken (graag zelfs), voor een vraag, voorstel, auditie of iets anders, via leerlingenraadusg@hotmail.com en Instagram, of spreek gewoon een van ons aan op school!

Voorzitters: Julia van Reenen en Bas Oldenhuis

Esra Hemmelder (6e)

Mila Smit (6e)

Floor de Vries (6e)

Julia van Reenen (5e)

Bas Oldenhuis (5e)

Isabelle Bal (5e)

Mikki Hajer (5e)

Joep Arendsen (4e)

Anouar Haouli (4e)

Esther Weerstra (4e)

Auke van Schoot (3e)

Noeza van ‘t Kruijs (3e)

Nils Neisingh (3e)

Casper Voogt (2e)

Siep Michielsen (2e)