Leerlingmentoren

Leerlingmentoren zijn vijfdeklassers die een eersteklasmentor ondersteunen bij het begeleiden van zijn/haar mentorklas. Ze zorgen ervoor dat onze nieuwe eersteklassers zich snel thuis voelen op het USG en dat ze snel weten hoe het werkt hier op school.

De leerlingmentoren zijn aanspreekpunt, ze voeren gesprekjes met hun leerlingen, ze helpen bij het leren leren en plannen/organiseren van het schoolwerk maar kunnen ook vakgerichte hulp bieden. Elke week zijn ze aanwezig bij de studieles waardoor ze een goede band opkunnen bouwen met hun klas.

Verder zijn er door het jaar heen allerlei activiteiten waar ze een taak hebben; de eerste kennismaking, introductie, sinterklaas, open huis, open lesmiddag, het eersteklasfeest, de vakantiebeurs en de jaarafsluiting. Vierdeklassers kunnen aangeven dat ze deze taak graag op zich willen nemen. Dat gebeurt door middel van een sollicitatiebrief waarin aangegeven moet worden waarom ze een goede/leuke/geschikte leerlingmentor zouden zijn, wat hun ervaring is met het begeleiden van jongere leerlingen en wat hun verwachtingen zijn omtrent deze taak.

De mentoren kiezen uit de lijst van aanmeldingen 4 leerlingmentoren waar ze het mentoraat mee willen gaan invullen. Om ervoor te zorgen dat de vijfdeklassers hun ervaringen kunnen delen, hun ideeën kunnen inbrengen en hun begeleidingsvaardigheden kunnen bijschaven hebben ze 3x een scholingsmoment. Al met al is het leerlingmentorschap een uitgebreide en verantwoordelijke klus, maar ook een geweldige en dankbare taak!