Model European Parliament

Hier kan je meer lezen over het Model European Parliament.

Model European Parliament, (MEP)

Het USG is een van de Utrechtse scholen die deelneemt aan het ‘Model European Parliament Utrecht’. Elke school levert een delegatie bestaande uit een voorzitter (dit is een oud-deelnemer), zes delegatieleden en een journalist.

Tijdens drie dagen simuleren leerlingen in het Provinciehuis de besluitvorming van het Europese Parlement, waarbij iedere school een EU-lidstaat vertegenwoordigt.

Er wordt twee dagen lang gediscussieerd over vraagstukken en gezocht naar oplossingen. Deze vraagstukken gaan over onderwerpen waarmee de burgers van de EU dagelijks direct of indirect te maken hebben. Uiteindelijk worden op de derde dag alle oplossingen gepresenteerd in de plenaire zaal van de Provinciale Staten in het Provinciehuis. Alle deelnemende leerlingen debatteren dan gezamenlijk over deze oplossingen en uiteindelijk wordt er per oplossing gestemd of men akkoord gaat met deze oplossing of dat die verworpen wordt.

Naast de vergaderingen van commissies en delegaties loopt er een team van journalisten rond dat verslag doet van alles wat er gebeurt tijdens het MEP. Foto-, film- en schrijvende journalisten zorgen voor een prachtig eindproduct, zowel fysiek als digitaal: voor iedere deelnemer een mooie herinnering aan drie dagen MEP.

Na afloop van het provinciale MEP wordt er per school een winnaar gekozen die door mag naar het nationale MEP. En die dan eventueel nog verder door kan naar het internationale MEP. Ook uit het team van journalisten wordt een winnaar gekozen.

Deelname aan het MEP zorgt ervoor dat leerlingen echt meer inzicht krijgen in het functioneren van politiek in het algemeen en Europese politiek in het bijzonder. De leerlingen ervaren zelf de complexiteit van problemen en de noodzaak tot het maken van compromissen. Veel oud-deelnemers blijven betrokken of worden politiek actief. Zo is een oud-leerling van onze school nu bestuurslid bij het MEP in Zuid-Holland en is een andere leerling druk met het organiseren van een Vlaams-Nederlandse conferentie.

Deelname aan het MEP is voor leerlingen sowieso een geweldige ervaring. Dit hoor je terug van iedere leerling die aan het MEP heeft meegedaan. Je gedachten op een zo’n goed mogelijke manier onder woorden brengen, daarmee anderen overtuigen, jezelf presenteren,  samenwerken, en samen plezier hebben met leerlingen van alle deelnemende scholen; allemaal  ervaringen die, op welk gebied dan ook, goed van pas zullen komen.

Links:

https://meputrecht.org/

https://www.mepnederland.nl/

Hieronder nog drie foto’s van de editie van 2020