U talent

Als een leerling de bètavakken leuk vindt, daar goed in is en iets extra’s wil doen, dan is er voor deze leerling het U-Talentprogramma. In dit programma krijgen leerlingen verdieping en verbreding in de bètavakken.

In klas 1 en 2 krijgen leerlingen de mogelijkheid om af en toe een leuke activiteit op de Universiteit te volgen.

In klas 3 en 4 kunnen leerlingenU-TalentJunior volgen in de VVV-uren. Je kiest hier als leerling twee jaar voor. Ook in deze jaarlagen kunnen een aantal leerlingen naar de universiteit voor verschillende activiteiten. Deelnemers aan U-talent Junior kunnen zich met voorrang inschrijven.

De laatste twee jaar bestaat het U-talentprogramma uit een aantal verschillende onderdelen. Net als in klas 3 en 4 kiezen leerlingen dit programma voor twee jaar.

Hetschoolprogramma vindt op school plaats en wordt verzorgd door bèta-docenten enTOA’s van het USG. Leerlingen komen in aanraking met uiteenlopende bèta-onderwerpen en gaan vakoverstijgend te werk. Docenten hebben een programma opgesteld, maar initiatief en ideeën van de leerlingen zijn van harte welkom.

DeU-talent Academywordt verzorgd door de Universiteit Utrecht en vindt plaats op De Uithof of in het Universiteitsmuseum. Aanditprogramma nemen getalenteerde en gemotiveerde bèta-leerlingen deel van verschillende scholen. De leerlingen maken kennis met wetenschappelijk onderzoek en kunnen practica doen die op school niet mogelijk zijn. Een deel van de deelnemers aan het schoolprogramma kan hier aan meedoen. Zie www.u-talent.nl voor meer informatie.

Masterclasses worden verzorgd door de Universiteit Utrecht en zijn eenmalige bijeenkomsten over een specifiek onderwerp. Alle leerlingen met belangstelling voor dat onderwerp mogen zich hiervoor opgeven. Leerlingen die deelnemen aan het U-talent schoolprogramma krijgen wel voorrang bij de selectie.

De coördinatie van het U-Talentprogramma op het USG is in handen van Fransje Praagman en Krijn Kieviet.