U-talent Junior

Als een leerling de bèta-vakken leuk vindt, daar goed in is en iets extra’s wil doen, dan is er voor deze leerling het U-Talentprogramma. In dit programma krijgen leerlingen verdieping en verbreding.

In klas 1 en 2 is er een paar keer per schooljaar een activiteit van een dag waar een leerling zich per keer voor kan inschrijven.
In klas 3 begint het echte werk met een stevig U-Talentprogramma in een U-Talent Junior groep, waar een leerling voor twee jaar voor kiest (dus in klas 3 én 4). Wie wil deelnemen, schrijft zich in het voorjaar in klas 2 hiervoor in. De leerlingen in de U-Talent Junior klas volgen het gewone programma van klas 3, maar hebben daarnaast elke week een blokuur U-Talent. De lessen zijn verdeeld over vijf thema’s en worden door zes verschillende docenten gegeven, soms in tweetallen. De bèta-vakken biologie, natuurkunde, scheikunde en wiskunde komen afzonderlijk aan bod, maar zullen ook worden gecombineerd. Er wordt niet getoetst, maar er wordt natuurlijk wel belangstelling en inzet bij de lessen en (huiswerk-)opdrachten verwacht.

Het programma ziet er als volgt uit:

Onderwerp Aantal lessen Invulling
Cel 4
BètaKunst is Betta 9 Biologische tekenregels, Verf (2x), Tekenen met bacteriën, Wiskunde (4x), Natuurkunde
Energie 7 Bioethanol (3x), Elektriciteit (2x), Energieconversie (2x), Excursie
Dynamische systemen 4 Wiskunde, Populatiegenetica, Natuurkunde, Klokreactie
Aha! Tech is te-chek 2