U talent

Als een leerling de bèta-vakken leuk vindt, daar goed in is en iets extra’s wil doen, dan is er voor deze leerling het U-Talentprogramma. In dit programma krijgen leerlingen verdieping en verbreding. Momenteel ligt het zwaartepunt van dit programma in klas 5 en 6, maar ook in klas 1 t/m 4 vinden er U-Talentactiviteiten plaats.

We bieden al vanaf klas 3 een stevig maar superleuk U-Talentprogramma, de U-Talent junior klas, waar een leerling voor twee jaar voor kiest. Het programma voor klas 5 en 6 blijft daarnaast overeind.

Het programmabestaat uit drie takken:

  • Schoolprogramma
  • Campusprogramma
  • Masterclasses

Het schoolprogramma vindt op school plaats en wordt verzorgd door bèta-docenten en TOA’s van het USG. Leerlingen komen in aanraking met uiteenlopende bèta-onderwerpen en gaan vakoverstijgend te werk. Docenten hebben een programma opgesteld, maar initiatief en ideeën van de leerlingen zijn van harte welkom.

Het campusprogramma wordt verzorgd door de Universiteit Utrecht en vindt plaats op De Uithof of in het Universiteitsmuseum. Aan het campusprogramma nemen getalenteerde en gemotiveerde bèta-leerlingen deel van verschillende scholen. De leerlingen maken kennis met wetenschappelijk onderzoek en kunnen practica doen die op school niet mogelijk zijn.

De masterclasses worden verzorgd door de Universiteit Utrecht en zijn eenmalige bijeenkomsten over een specifiek onderwerp. Alle leerlingen met belangstelling voor dat onderwerp mogen zich hiervoor opgeven.

De coördinatie van het U-Talentprogramma op het USG is in handen van Fransje Praagman en Krijn Kieviet.

Zie u-talent.nl voor het campusprogramma.

Zie U-Talent USG 2018-2019 en 2019-2020.pdf voor meer uitleg over en invulling van het U-Talent schoolprogramma op het USG in het huidige schooljaar.