Versnellen

Sommige leerlingen zijn qua capaciteiten en motivatie dermate goed, dat zij voor één of meerdere vakken versnellen, dat wil zeggen een jaar eerder examen doen. Versnellen voor een vak kan individueel; dat betekent dat een leerling voor een bepaald vak aansluit bij een bestaande klas/cluster in een hoger leerjaar.

Er bestaan ook mogelijkheden om met een cluster te versnellen voor een bepaald vak. Dit cluster bestaat uit leerlingen uit een zelfde jaarlaag die allemaal een jaar eerder centraal examen willen doen voor een bepaald vak. In schooljaar ’20-’21 bestaan de volgende versnellersclusters:

• Biologie klas 3
• Biologie klas 4
• Biologie klas 5 (deze leerlingen zullen in mei ’22 examen doen)
• CaE klas 3
• CaE klas 4
• CaE klas 5 (deze leerlingen zullen in mei ’22 examen doen)

De mogelijkheid te versnellen biedt een leerling een geweldige uitdaging om een vak te kunnen volgen op het niveau dat bij hem of haar past.
Versnellen gaat in goed overleg tussen school, ouders en leerlingen.