Sommige leerlingen zijn qua capaciteiten en motivatie dermate goed, dat zij voor één of meerdere vakken versnellen, dat wil zeggen een jaar eerder examen doen.Versnellen voor een vak kan individueel; dat betekent dat een leerling voor een bepaald vak aansluit bij een bestaande klas/cluster in een hoger leerjaar. Er bestaan ook mogelijkheden om met een cluster te versnellen voor een bepaald vak. Dit cluster bestaat uit leerlingen uit een zelfde jaarlaag die allemaal een jaar eerder examenwillen doen voor een bepaald vak. In schooljaar ’17-’18 bestaan de volgende versnellersclusters: Biologie klas 3 Biologie klas 4Biologie klas 5 (deze leerlingen zullen in mei ’18 examen doen):

  • Cae klas 3
  • Cae klas 4
  • Cae klas 5 (deze leerlingen zullen in mei ’18 examen doen)
  • Latijn klas 4
  • Latijn klas 5 (deze leerlingen zullen in mei ’18 examen doen)

De mogelijkheid te versnellen biedt een leerling een geweldige uitdaging om een vak te kunnen volgen op het niveau dat bij hem of haar past. Wij werken daar graag aan mee en het aantal versnellers is fors gestegen in de afgelopen jaren. Versnellen is geen automatisme. Per leerling wordt bekeken wat zijn of haar mogelijkheden en wensen zijn, naast de mogelijkheden van school. Met versnellen bewegen wij ons soms aan de rand van hetgeen in het reguliere onderwijs gangbaar is. Ook dat is een uitdaging die wij graag aangaan, maar het betekent dat wij geen algemeen geldende regels kennen als het om versnellen gaat. Bovendien vinden er telkens nieuwe experimenten op dit gebied plaats, die wij altijd evalueren voordat er een vervolg komt. Versnellen gaat in goed overleg tussen school, ouders en leerlingen