Vrije Vogels

Het USG heeft allerlei mogelijkheden voor leerlingen die meer kunnen en willen dan we standaard aanbieden. Je kunt versnellen, extra vakken kiezen, HPG doen, enz. Maar sommige leerlingen willen en kunnen iets bijzonders, wat niet past in de manier waarop school is georganiseerd. Bijvoorbeeld VVV volgen in een ander leerjaar of een (extra) vak volgen in de tijd van een ander vak.

Hoe werkt het?
Vanaf schooljaar ’23-’24 zullen drie docenten (Baukje Duking, Andrea Lubberdink en Erik Kamerbeek) ieder één of enkele vierdeklassers begeleiden die een aangepast rooster volgen. Deze begeleiders overleggen met de leerlingen wat zij willen, bekijken samen of dat kan en wat de leerling daarvoor nodig heeft. Je spreekt met je begeleider af wat jij kunt doen om jouw plan mogelijk te maken, je begeleider helpt je waar dat nodig is.

Wie kunnen meedoen?
We gaan er van uit dat je een leerling bent die ten eerste goede cijfers haalt, ten tweede gemotiveerd bent en weet wat je wilt, ten derde dat je zelfstandig bent. Er zijn geen voorwaarden zoals een gemiddeld cijfer of zo, want we bekijken per geval wie er mee doen.

Hoe weet ik dat het lukt?
Dat weten we niet zeker, omdat het een experiment is. Maar natuurlijk doen we alles in goed overleg tussen leerling, begeleider, docenten en schoolleiding. Klas 4 is in een aantal opzichten echt anders dan de 3e klas en je bent misschien onzeker of je dit ook wilt of kunt doen. Dat snappen we heel goed. Daarom bespreek je alles met je persoonlijke begeleider, zodat je met een gerust hart doet wat jij goed kunt en graag wilt.

Heb je vragen of wil je overleggen? Kom langs of mail één van ons:
Andrea Lubberdink (alubberdink@usgym.nl
Baukje Duking (bduking@usgym.nl)
Erik Kamerbeek (ekamerbeek@usgym.nl)
Paula Mostert (conrector onderbouw; pmostert@usgym.nl)\
Henk-Jan van Zwieten (conrector bovenbouw; hzwieten@usgym.nl)