Willebrordusfonds

Het Willebrordusfonds (officieel: het Collegium Willebrordi ac Domus Pauperum) is het oudste van de drie schoolfondsen. Het is niet precies bekend wanneer het fonds is opgericht; bij de kamer van koophandel staat als oprichtingsjaar genoteerd: 1500.

De Broeders des Gemenen Levens, die de school hebben opgericht, hebben reeds in de beginperiode van de Hieronymusschool twee tehuizen gesticht voor leerlingen met goede aanleg, maar wier ouders niet in staat waren de studie te bekostigen: het Collegium Willebrordi en de Domus Pauperum. De financiële toestand van beide instellingen was aanvankelijk niet florissant. De pupillen moesten daarom bedelen om in hun onderhoud te voorzien. Later kwam hierin verbetering door schenkingen en legaten. In 1593 zijn beide tehuizen onder één bestuur gesteld. In 1800 is het Willebrordushuis verkocht en is de opbrengst gestort in het Willebrordusfonds. Het bestuur van het Willebrordusfonds is lange tijd gevormd door vertegenwoordigers van de gemeente en de school. Voorzitter was de wethouder van onderwijs. Hierin is in 2003 verandering gekomen. Twee leden uit het bestuur worden sindsdien voorgedragen door het Hieronymusfonds en twee leden worden voorgedragen door het Gregoriusfonds. Deze bestuursleden kiezen samen de voorzitter van het Willebrordusfonds. Het bestuur is momenteel als volgt samengesteld:

Prof. dr. J.R. Bausch voorzitter
Mr. J.W. Wagenaar secretaris
Ir. R.W.P. van Seters penningmeester
Drs. F.M. Verloop bestuurslid
mr. H. Klein Lankhorst bestuurslid

Nog steeds is een van de doelen van het Willebrordusfonds het bijdragen in kosten van boeken en schoolreizen voor leerlingen die deze kosten moeilijk zelf kunnen opbrengen. Verder draagt het Willebrordusfonds bij aan sportdagen, culturele activiteiten, PR materiaal ten behoeve van de school en reikt het Willebrordusfonds eenmaal per jaar een stipendium uit aan de leerling(en) die het beste profielwerkstuk heeft/hebben gemaakt.