Het USG op het provinciale MEP

Het USG op het provinciale MEP

In de week na de kerstvakantie deden een aantal vierdeklassers mee aan het jaarlijkse Model European Parliament. Tijdens het provinciale MEP komen gemotiveerde leerlingen van verschillende scholen uit Utrecht bijeen, om na te denken en te debatteren over actuele vraagstukken en hier uiteindelijk een resolutie voor te vinden.

Op de eerste twee dagen werd er tijdens de commissievergaderingen druk nagedacht over oplossingen voor de toegewezen vraagstukken. Enkele voorbeelden van deze vraagstukken waren: de internationale energiecrisis, de handelsrelatie tussen de EU en China en migratie vanuit Oekraïne en Rusland. Jongeren die meedoen, komen tot inzicht dat besluiten vormen over belangrijke onderwerpen lastig kan zijn, door bijvoorbeeld verschillende belangen van EU-lidstaten. De delegaties die elke school naar het provinciehuis stuurt, bestaat uit een aantal ‘europarlementariërs’ en één journalist. Als delegatie krijg je de taak om je eigen land in de vergaderingen en debatten te vertegenwoordigen.

Het plenaire debat vond plaats op de derde en laatste dag. Hierin kwamen alle commissies bijeen, en debatteerden de leerlingen over elkaars resoluties. Volgens onze leerlingen was dit een spannende dag, aangezien ze voorafgaand urenlang hadden gewerkt aan een zo perfect mogelijke resolutie. Aan het einde van het plenair, nam rector Stephanie Bakker het woord en riep ze jongeren op om hun stem te gebruiken waar dat mogelijk was, de mening van jongeren is kostbaar! Naast de mooie ervaringen rond debatteren die zijn opgedaan op het MEP, zijn er ook gezellige momenten geweest die de groep hechter hebben gemaakt. Zoals het last-minute diner bij restaurant Il Pozzo, of het zenuwslopende wachten op de bekendmaking van de winnaars.

Het is bijzonder om te zien hoeveel leerlingen kunnen als ze er de motivatie voor hebben. Alle scholen hebben het uitstekend gedaan, maar er was een school die er volgens de voorzitters en begeleidende docenten net iets bovenuit stak, het USG. Daarnaast zijn Pilou en Yelda ook nog als beste voorzitter en journalist gekozen.

Yelda Hasan, journalist MEP

In de week na de kerstvakantie deden een aantal vierdeklassers mee aan het jaarlijkse Model European Parliament. Tijdens het provinciale MEP komen gemotiveerde leerlingen van verschillende scholen uit Utrecht bijeen, om na te denken en te debatteren over actuele vraagstukken en hier uiteindelijk een resolutie voor te vinden.

Lees verder

De nieuwe Vox Hieronymi, ouderblad van het USG, is verschenen! Met onder andere een afscheids-interview met Ingrid van Veggel, een kijkje in de keuken bij het Willebrordusfonds en een fijne boekentipdrie voor de koude winteravonden. Veel leesplezier!

Lees verder

Wij, de GLOSsers uit de klas 3, hebben ons sinds het begin van het jaar bezig gehouden met goede doelen. Dit onderwerp motiveert ons enorm! Nu hebben we besloten daadwerkelijk geld in te zamelen voor twéé goede doelen en hiermee USGeeft een nieuw leven in te blazen.

Lees verder

Op de valreep voor de Kerstvakantie is van zowel ouderblad Vox Hieronymi als schoolkrant Apoforeta een nieuwe editie verschenen!

Lees verder

Afgelopen vrijdag was het Paarse Vrijdag, een dag waarop scholieren door het dragen van de kleur paars op school hun solidariteit kunnen tonen met LHBTQ+’ers. Het was mooi om te zien dat veel collega’s en leerlingen iets paars hadden aangetrokken.

Lees verder